Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2012

Άσκηση : συγγραφή συνάρτησης

Γράψτε συνάρτηση η οποία δέχεται ως παράμετρο έναν
ακέραιο πίνακα Α[100] και υπολογίζει το μέσο όρο του.


Λύση

     ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΟ(Α) : ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
     ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
           ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α[100], Κ , Σ
     ΑΡΧΗ
           Σ <-- 0
           ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 1ΜΕΧΡΙ 100
                Σ <-- Σ+Α[Κ]
           ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
           ΜΟ <-- Σ/100
     ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου