Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2012

Ερωτήσεις σωστού λάθους

Ποιές από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιές
λάθος.
1. Μια σταθερά μπορεί να είναι αριθμητική ή λογική ή
    αλφαριθμητική.
2. Οι τυπικές παράμετροι πρέπει να έχουν διαφορετικά
    ονόματα από τις αντίστοιχες  πραγματικές παραμέτρους.
3.  Οι πίνακες αποθηκεύονται στη στοίβα χρόνου εκτέλεσης.
4. Στην ουρά ακολουθείται η πιο δίκαιη πολιτική εξυπηρέτησης.
5. Το πιο κατάλληλο υποπρόγραμμα για τον έλεγχο μιας
    συγκεκριμένης ιδιότητας μέσα σε έναν πίνακα είναι μια
    συνάρτηση λογικού τύπου.


Απαντήσεις

1. Σ
2. Λ
3. Λ
4. Σ
5. Σ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου