Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2012

Ερωτήσεις σωστού λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες
λάθος;
1. Ο αλγόριθμος υλοποιεί μια επεξεργασία δεδομένων.
2. Οι μεταβλητές ενός προγράμματος αποθηκεύονται
    στην κύρια μνήμη του υπολογιστή.
3. Μια συμβολική σταθερά μπορεί να αλλάξει το
    περιεχόμενό της κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του
    προγράμματος.
4. Ένας μονοδιάστατος πίνακας μπορεί να περιέχει
     αριθμητικές ή λογικές τιμές.
5. Η σειριακή αναζήτηση είναι πιο γρήγορη μέθοδος
    από τη δυαδική αναζήτηση.

Απαντήσεις

1. Σ
2. Σ
3. Λ
4. Λ
5. ΛΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου