Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2012

Ερωτήσεις σωστού λάθους

Ποιες από τις παρακάτω ερωτήσεις είναι σωστές και ποιες
λάθος;
1. Η καθοριστικότητα είναι ένα από τα αλγοριθμικά
    κριτήρια.
2. Η επαναληπτική δομή είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη
    οποιαδήποτε αλγορίθμου.
3. Ένας πίνακας αποτελείται από δύο ή περισσότερα πεδία.
4. Η συνάρτηση μπορεί να εκτελεί οποιαδήποτε
    λειτουργία.
5. Μια διαδικασία υπολογίζει και επιστρέφει ένα μόνο
    αποτέλεσμα μέσω του ονόματός της.


Απαντήσεις

1. Σ
2. Λ
3. Λ
4. Λ
5. Λ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου