Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2012

Ερωτήσεις σωστού λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες
λάθος.
1. Η εντολή εκχώρησης είναι ένας από τους δύο τρόπους με
    τους οποίους μπορούμε να αλλάξουμε μια μεταβλητή.
2. Η λέξη ΑΚΕΡΑΙΟΣ είναι δεσμευμένη στην ΓΛΩΣΣΑ.
3. Ένα λογικό διάγραμμα περιέχει τουλάχιστον ένα
    ρόμβο.
4. Για να υπολογίσουμε το γινόμενο 100 αριθμών πρέπει
    να χρησιμοποιήσουμε έναν αλγόριθμο ακολουθιακής
    δομής.
5. Η συνάρτηση ΗΜ επιστρέφει ένα αριθμητικό αποτέλεσμα
    πραγματικού τύπου.Απαντήσεις

1. Σ
2. Λ
3. Λ
4. Λ
5. Σ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου