Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2012

Διόρθωση λανθασμένων προτάσεων

Διορθώστε τις παρακάτω λανθασμένες προτάσεις και
επαναδιατυπώστε τις με ορθό τρόπο.
1. Μια διαδικασία επιστρέφει το αποτέλεσμα που έχει
    υπολογίσει με μια εντολή εκχώρησης στο όνομά της.
2. Μια διαδικασία μπορεί να καλέσει το κύριο πρόγραμμα.
3. Οι τυπικές και οι πραγματικές παράμετροι πρέπει να
    είναι πραγματικού τύπου.
4. Η ουρά χρόνου εκτέλεσης διαχειρίζεται τις  διευθύνσεις
    επιστροφής των υποπρογραμμάτων.
5. Οι πραγματικές παράμετροι αποκαλούνται και ορίσματα.

   


Απαντήσεις

1. Μια συνάρτηση επιστρέφει το αποτέλεσμα που έχει
    υπολογίσει με μια εντολή εκχώρησης στο όνομά της.
2. Το κύριο πρόγραμμα μπορεί να καλέσει μια διαδικασία.

3. Οι τυπικές και οι πραγματικές παράμετροι πρέπει να
    είναι ίδιου τύπου.

4. Η στοίβα χρόνου εκτέλεσης διαχειρίζεται τις  διευθύνσεις
    επιστροφής των υποπρογραμμάτων.


5. Οι τυπικές παράμετροι αποκαλούνται και ορίσματα. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου