Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2012

Διόρθωση λανθασμένων προτάσεων

Διορθώστε τις παρακάτω προτάσεις και επαναδιατυπώστε τις
με ορθό τρόπο.
1.  Στη φυσσαλίδα ελέγχονται άρτια στοιχεία του πίνακα.
2.  Κάθε διαδικασία που υπολογίζει ένα μόνο αποτέλεσμα
     μπορεί να υλοποιηθεί και ως συνάρτηση.
3.  Για την ταξινόμηση των κόμβων μιας δομής απαραίτητη
     κρίνεται η ύπαρξη μιας συνάρτησης μετάθεσης.
4.  Η γλώσσα LOGO είναι 4ης γενιάς.
5.  Ένα πρόγραμμα σε γλώσσα μηχανής είναι μια ακολουθία
      από ψηφία 0, 1 και 2.
Απάντηση

1. Στη φυσσαλίδα ελέγχονται διαδοχικά στοιχεία του πίνακα.

2.  Κάθε διαδικασία που υπολογίζει ένα μόνο αποτέλεσμα
     και δεν περιέχει εντολές εισόδου ή εξόδου, μπορεί να
     υλοποιηθεί και ως συνάρτηση.

3.  Για την ταξινόμηση των κόμβων μιας δομής απαραίτητη
     κρίνεται η ύπαρξη μιας συνάρτησης διάταξης.
4. Η γλώσσα SQL είναι 4ης γενιάς.

5.  Ένα πρόγραμμα σε γλώσσα μηχανής είναι μια ακολουθία
      από ψηφία 0 και  1.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου