Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2012

Προσδιορισμός τύπου υποπρογράμματος

Ποιό είναι ο πιο κατάλληλος τύπος υποπρογράμματος για
τις ακόλουθες ενέργειες.
1. Υπολογισμός ελαχίστων ανά γραμμή σ' ένα δυσδιάστατο
    πίνακα.
2. Επίλυση μιας δευτεροβάθμιας εξίσωσης.
3. Υπολογισμός ελαχίστου δύο αριθμών.
4. Έλεγχος για το αν ένα δοσμένο έτος ανήκει στον 21ο αιώνα
    ή όχι.
5. Εμφάνιση των περιεχομένων ενός μονοδιάστατου πίνακα.

Απαντήσεις

1. διαδικασία
2. διαδικασία
3. συνάρτηση
4. συνάρτηση
5. διαδικασία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου