Τρίτη, 30 Αυγούστου 2011

Άσκηση : επίτευξη στόχου

Μια εφημερίδα δίνει τη δυνατότητα στους αναγνώστες της
να συλλέγουν γραμματόσημα παλαιότερων εποχών, από
διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης. Σε κάθε φύλλο
της εφημερίδας διατίθεται και διαφορετικός αριθμός γραμ-
ματοσήμων. Στόχος ενός αναγνώστη είναι η συλλογή του-
λάχιστον 150 γραμματοσήμων. Γράψτε αλγόριθμο που:
α) διαβάζει πόσα γραμματόσημα διαθέτει καθημερινά η
    εφημερίδα στους αναγνώστες της,
β) υπολογίζει και εμφανίζει:
     * πόσες ημέρες απαιτούνται για να επιτύχει ο αναγνώστης
        το στόχο του,
     * το σύνολο των γραμματοσήμων που συνέλεξε τελικά
        ο αναγνώστης αυτός.

Λύση

      Αλγόριθμος Γραμματόσημα
      Ημερ <-- 0
      Σύνολο <-- 0
      Όσο Σύνολο < 150 επανάλαβε
             Διάβασε Γραμ
             Ημερ <-- Ημερ+1
             Σύνολο <-- Σύνολο+Γραμ
      Τέλος_επανάληψης
      Εμφάνισε Σύνολο, Ημερ
      Τέλος Γραμματόσημα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου