Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2011

Διατύπωση περιορισμών

Διατυπώστε τους παρακάτω περιορισμούς στη ΓΛΩΣΣΑ
1. Η πραγματική μεταβλητή  Ζ έχει ακέραιο περιεχόμενο.
2. Χ = 5 ή -5 ή 0
3. Το Υ δεν είναι πολλαπλάσιο ούτε του 3 ούτε και του 6.
4. Το Μ είναι εκτός του διαστήματος [13, 67].
5. Το Χ είναι τουλάχιστον όσο και το Υ.
6. Το Χ δεν υπερβαίνει το Υ

Απάντηση

1. Α_Μ(Ζ) = Ζ
2. (Χ = 5) Ή (Χ = -5) Ή (Χ = 0)
3. (Υ ΜΟD 3 < > 0) KAI (Y MOD 6 < > 0)
4. (Μ < 13) Ή (Μ > 67)
5. Χ >= Υ
6. Χ <= ΥΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου