Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2011

Βρείτε τα συντακτικά και τα λογικά λάθη

Οι παρακάτω (λανθασμένες) εντολές φιλοδοξούν να
εκχωρήσουν στη μεταβλητή Υ το υπόλοιπο της διαίρεσης
του πενταπλασίου του Χ με το τριπλάσιο του Z.
Ποιες από αυτές έχουν συντακτικά και ποιες λογικά λάθη;
Αιτιολογήστε την απάντησή σας.
1.  Υ = (5*Χ) mod (3*Z)
2.  Υ <-- 5*Χ mod 3*Z
3.  Υ <-- (5*Χ) div (3*Ζ)
4.  Y <-- (5*X)mod(3*Z)

Απάντηση

1. Συντακτικό (χρησιμοποιείται το σύμβολο = αντί
    του <-- )
2. Λογικό (η έλλειψη παρενθέσεων αλλάζει την ιεραρχία
    των πράξεων)
3. Λογικό (χρησιμοποιείται ο τελεστής div αντί του mod)
4. Συντακτικό (δεν υπάρχουν κενά διαστήματα)
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου