Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2011

Έλεγχος εγκυρότητας εντολών εκχώρησης

Θεωρήστε το παρακάτω τμήμα δήλωσης μεταβλητών
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
       ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α
       ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Β
       ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ : Γ
       ΛΟΓΙΚΕΣ : Δ
Ποιές από τις παρακάτω εντολές εκχώρησης είναι σωστές
και ποιές λανθασμένες. Αιτιολογήστε μόνο τις περιπτώσεις
λάθους.

1. Α <-- Β+3
2. Β <-- Α+3
3. Γ <-- προγραμματάκι
4. Δ <-- 'ΟΧΙ(Α>β)'
5. Δ <-- (Γ < > 'τεστ') ΚΑΙ (Α*Β > 0)
6. Γ <-- '1+(Α-Β)*2'

Απάντηση

Σωστές : 2, 5, 6
Λανθασμένες : 1 (το δεξιό μέλος είναι πραγματική παράσταση),
                        3 (λείπουν οι απόστροφοι),
                        4 (το δεξιό μέλος είναι αλφαριθμητικό)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου