Πέμπτη, 4 Αυγούστου 2011

Ερωτήσεις σωστού λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες
λάθος;
1.  Η επίλυση ενός ανοικτού προβλήματος είναι πάντοτε
     εφικτή.
2.  Η καθοριστικότητα παραβιάζεται όταν οι εντολές
     δεν είναι απλές και άμεσα εκτελέσιμες.
3.  Στη δομή επιλογής όλες οι περιεχόμενες εντολές
     εκτελούνται τουλάχιστον μια φορά.
4.  Ο πολλαπλασιασμός αλά ρωσικά είναι μια μέθοδος
     υπολογισμού του γινομένου δύο θετικών ακεραίων,
     η οποία στηρίζεται στη λειτουργία της ολίσθησης.
5. Μια συνάρτηση η οποία ελέγχει αν ισχύει ή όχι μια
    ιδιότητα είναι λογικού τύπου.Απάντηση

1. Σ
2. Λ
3. Λ
4. Σ
5. Σ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου