Τρίτη, 9 Αυγούστου 2011

Ερωτήσεις σωστού λάθους

Συμπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις
1. Ένα ανοικτό πρόβλημα μπορεί να επιδέχεται πολλές
    λύσεις.
2. Ο ρόμβος είναι ένα γεωμετρικό σχήμα που απουσιάζει
    από τα διαγράμματα ροής επαναληπτικών δομών.
3. Η κωδικοποίηση των αλγορίθμων μπορεί να γίνει και
    με ελεύθερο κείμενο.
4. Αν η εντολή
        Εμφάνισε Α[13]
    είναι έγκυρη, συνάγουμε το συμπέρασμα ότι ο Α είναι
    ένας μονοδιάστατος πίνακας με τουλάχιστον 13 στοιχεία.
5. Η εντολή εκχώρησης
         Ζ <-- Ζ*3
   τριπλασιάζει το περιεχόμενο της αριθμητικής μεταβλητής
   Ζ.


Απάντηση

1. Λ
2. Λ
3. Λ
4. Σ
5. Σ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου