Σάββατο, 27 Αυγούστου 2011

Εξαφανίστε την GOTO

Ξαναγράψτε το παρακάτω σύνολο εντολών έτσι ώστε να
ικανοποιεί τις αρχές του δομημένου προγραμματισμού
     10:    ΔΙΑΒΑΣΕ Α
              ΑΝ Α > 200 ΤΟΤΕ GOTO 50
              AN A > 100 TOTE GOTO 60
              ΓΡΑΨΕ  Α-2
              GOTO 70
     50:    ΓΡΑΨΕ  Α+2
              GOTO 70
     60:    ΓΡΑΨΕ  Α*2
     70:    ΓΡΑΨΕ Α
             ΑΝ Α < 500 GOTO 10

Λύση


       ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
            ΔΙΑΒΑΣΕ Α
            ΑΝ Α > 200 ΤΟΤΕ 
                 ΓΡΑΨΕ  Α+2

            ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Α > 100 ΤΟΤΕ

                 ΓΡΑΨΕ  Α*2
            ΑΛΛΙΩΣ
                 ΓΡΑΨΕ Α-2
            ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
            ΓΡΑΨΕ Α
        ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Α >= 500
           

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου