Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2011

Ποιο είναι το περιεχόμενο του πίνακα

Τι θα περιέχει ο πίνακας Α[8] μετά την εκτέλεση των
παρακάτω εντολών΄
      Για κ από 1 μέχρι 8
            Α[κ] <-- 3+(κ-1)*2
      Τέλος_επανάληψης


Λύση


    Α[1] = 3+(1-1)*2 = 3
    Α[2] = 3+(2-1)*2 = 5
    Α[3] = 3+(3-1)*2 = 7
    Α[4] = 3+(4-1)*2 = 9
    Α[5] = 3+(5-1)*2 = 11
    Α[6] = 3+(6-1)*2 = 13
    Α[7] = 3+(7-1)*2 = 15
    Α[8] = 3+(8-1)*2 = 17

    Κατά συνέπεια το περιεχόμενο του πίνακα είναι:

         3   5   7   9   11   13   15   17

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου