Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2011

Κυκλώστε τα σωστά

Παρακάτω διατυπώνονται κάποιες προτάσεις που αφορούν
τις συμβολικές σταθερές. Γράψτε στο τετράδιο σας τα νούμερα
 (1-6) των προτάσεων που είναι σωστές.

1. Οι συμβολικές σταθερές είναι αναπόσπαστο κομμάτι ενός
    αλγόριθμου.
2. Οι συμβολικές σταθερές δηλώνονται σε ξεχωριστό τμήμα
    ενός προγράμματος.
3. Οι συμβολικές σταθερές είναι μόνο αριθμητικού τύπου.
4. Οι κανόνες ονοματολογίας των συμβολικών σταθερών και
    των μεταβλητών  διαφέρουν.
5. Απαγορεύεται να αλλάξουμε το περιεχόμενο μιας συμβο-
    λικής σταθεράς.
6. Οι συμβολικές σταθερές κάνουν το πρόγραμμα πιο κατανοητό
     και επιτρέπουν την ευκολότερη διόρθωση και συντήρησή του.

Απάντηση

2,  5, 6

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου