Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2011

Διόρθωση λανθασμένων προτάσεων

Διορθώστε τις παρακάτω προτάσεις και επαναδιατυπώστε τις
με σωστό τρόπο
1. Η επίλυση μιας δευτεροβάθμιας εξίσωσης είναι αδόμητο
    πρόβλημα.
2. Μια υπολογιστική διαδικασία που ολοκληρώνεται μετά
    από κάποιο αριθμό βημάτων είναι αλγόριθμος.
3. Για να περιγράψουμε το φύλο ενός ανθρώπου χρειαζό-
    μαστε μια μεταβλητή ακεραίου ή πραγματικού τύπου.
4. Η συνάρτηση Α_Μ επιστρέφει ένα αποτέλεσμα
    ακέραιου ή πραγματικού τύπου.
5. Ένας μονοδιάστατος πίνακας έχει τουλάχιστον ένα
    στοιχείο.

Απαντήσεις

1.  Η επίλυση μιας δευτεροβάθμιας εξίσωσης είναι δομημένο
    πρόβλημα.
2.  Μια υπολογιστική διαδικασία που ολοκληρώνεται μετά
    από πεπερασμένο αριθμό βημάτων είναι αλγόριθμος.
3. Για να περιγράψουμε το φύλο ενός ανθρώπου χρειαζό-
    μαστε μια μεταβλητή λογικού ή αλφαριθμητικού τύπου.
4. Η συνάρτηση Α_Μ επιστρέφει ένα αποτέλεσμα
    ακέραιου  τύπου.
5. Ένας μονοδιάστατος πίνακας έχει τουλάχιστον δύο
    στοιχεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου