Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2011

Άσκηση : συγγραφή διαδικασίας

Γράψτε διαδικασία που δέχεται ως παράμετρο έναν ακέραιο
αριθμό ετών και υπολογίζει σε πόσες χιλιετίες, αιώνες και έτη
αντιστοιχεί (π.χ. τα 6789 έτη αντιστοιχούν σε 6 χιλιετίες,
7 αιώνες και 89 έτη).

Λύση

     ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΣΤ(Ετη, Χιλ, Αιων, Χρον)
     ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
           ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Έτη, Χιλ, Αιων, Χρον
     ΑΡΧΗ
           Χιλ <-- Έτη DIV 1000
           Αιων <-- (Έτη MOD 1000) DIV 100
           Χρον <--  (Έτη MOD 1000) MOD 100
     ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου