Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2011

Διόρθωση λανθασμένων προτάσεων

Διορθώστε τις παρακάτω προτάσεις και επαναδιατυπώστε
τις με σωστό τρόπο.
1. Τα επιλύσιμα προβλήματα είναι υποκατηγορία των
    αδόμητων προβλημάτων.
2. Ο πολλαπλασιασμός αλά ρωσικά είναι μια από τις
    βασικές αριθμητικές λειτουργίες του υπολογιστή.
3. Μια μεταβλητή έχει μεταβαλλόμενο τύπο.
4. Ένας πίνακας καταλαμβάνει συνεχόμενες θέσεις του
    σκληρού δίσκου του υπολογιστή.
5. Μια διαδικασία τελειώνει πάντοτε με τη δεσμευμένη
    λέξη ΤΕΛΟΣ.

 

Απαντήσεις

1. Τα αδόμητα προβλήματα είναι υποκατηγορία των
    επιλύσιμων προβλημάτων.
2. Η πρόσθεση  είναι μια από τις βασικές αριθμητικές 
    λειτουργίες του υπολογιστή.
3. Μια μεταβλητή έχει μεταβαλλόμενο περιεχόμενο.
4. Ένας πίνακας καταλαμβάνει συνεχόμενες θέσεις της
    κύριας μνήμης του υπολογιστή.
5. Μια διαδικασία τελειώνει πάντοτε με τη δεσμευμένη
    λέξη ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου