Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2011

Προσδιορισμός τύπου μεταβλητών

Προσδιορίστε τον τύπο των μεταβλητών που αναπαριστά-
νουν τα ακόλουθα:
1. Τίτλος ενός CD
2. Αριθμός μορίων ενός μαθητή
3. Πλήθος πρώτων αριθμών στο διάστημα [α, β]
4. Μέσος όρος εισπράξεων ενός καταστήματος
5. Η λύση Χ της εξίσωσης ΑΧ = Β
6. Αποτέλεσμα σκόπευσης (πέτυχε, δεν πέτυχε)

Απάντηση

1. Χαρακτήρες
2. Ακέραιες
3. Ακέραιες
4. Πραγματικές
5. Πραγματικές
6. Λογικές ή χαρακτήρες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου