Σάββατο, 9 Ιουλίου 2011

Πίνακας δεδομένων-ζητουμένων/μαθηματική μορφοποίηση

Τρεις άνθρωποι (Α, Β, Γ) έχουν συνολικό βάρος 220 κιλά.
Το βάρος του Β είναι κατά 30 % μεγαλύτερο από το
βάρος του Α, ενώ ο Γ ζυγίζει 4 κιλά περισσότερα από τον Β.
Πόσα κιλά ζυγίζει ο κάθε άνθρωπος΄
α) Κατασκευάστε πίνακα δεδομένων-ζητουμένων.
β) Μορφοποιήστε με μαθηματικό τρόπο το πρόβλημα.

Λύση

α)
           ________________________________________
           Δεδομένα       * Το συνολικό βάρος των Α, Β, Γ
                                      είναι 220 κιλά.
                                   * Το βάρος του Β είναι κατά 30 %
                                      μεγαλύτερο από το βάρος του Α.
                                   * Ο Γ ζυγίζει 4 κιλά περισσότερα
                                      από τον Β.
           _______________________________________
           Ζητούμενα      * Το βάρος του Α σε κιλά
                                   * Το βάρος του Β σε κιλά
                                   * Το βάρος του Γ σε κιλά
          ________________________________________

β)
      Ας συμβολίσουμε με ΒΑ, ΒΒ, ΒΓ τα βάρη σε κιλά
      των Α, Β, Γ αντίστοιχα. Ισχύουν οι σχέσεις:
                ΒΑ+ΒΒ+ΒΓ = 220
                ΒΒ = ΒΑ+ΒΑ*30/100
                ΒΓ = ΒΒ+4

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου