Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2011

Ερωτήσεις σωστού λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες
λάθος
1. Το αποτέλεσμα του τελεστή / είναι ακέραιο.
2. Τα σχόλια είναι προαιρετικά και ξεκινάνε με το
    χαρακτήρα &
3. Η συγγραφή ενός υποπρογράμματος ξεκινάει με τη
    δεσμευμένη λέξη ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.
4. Σε μια μεταβλητή πραγματικού τύπου μπορούμε να
    εκχωρήσουμε το αποτέλεσμα μιας ακέραιας αριθμη-
    τικής παράστασης.
5. Ο ακέραιος πίνακας Α[20] απαιτεί 40 bytes για την
    αποθήκευσή του στην κύρια μνήμη του υπολογιστή.Απαντήσεις

1. Λ
2. Λ
3. Λ
4. Σ
5. Σ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου