Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2011

Ερωτήσεις σωστού λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιές
λάθος
1. Η δομή ενός προβλήματος καταγράφεται κατά τη
    διάρκεια της ανάλυσής του σε άλλα υποπροβλήματα.
2. Οι αλγόριθμοι μπορούν να διατυπωθούν και
    διαγραμματικά.
3. Οι  πίνακες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως
    παράμετροι στα υποπρογράμματα.
4. Η μεταβλητή μιας συνάρτησης έχει καθολική ισχύ.
5. Η γλώσσα C είναι ιδανική για την εισαγωγή στον
    προγραμματισμό πολύ μικρών μαθητών.


Απάντηση

1. Σ
2. Σ
3. Λ
4. Λ
5. Λ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου