Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2011

Ερωτήσεις σωστού λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες
λάθος;
1. Το πρόβλημα του έτους 2000 ήταν ένα ημιδομημένο
    πρόβλημα.
2. Ο αλγόριθμος δεν μπορεί να αναπαρασταθεί με
    γραφικό τρόπο.
3. Μια από τις λειτουργίες που μπορούν να γίνουν
    σε μια δομή δεδομένων είναι και η αναζήτηση.
4. Όλα τα άρτια στοιχεία ενός μονοδιάστατου πίνακα
    αποθηκεύονται σε συνεχόμενες θέσεις στη μνήμη.
5. Οποιαδήποτε λειτουργία επιτελεί ένα πρόγραμμα μπορεί
    να υλοποιηθεί και ως διαδικασία.Απαντήσεις

1. Λ
2. Λ
3. Σ
4. Λ
5. Σ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου