Τρίτη, 12 Ιουλίου 2011

Εντολές εκχώρησης

Διατυπώστε τις εντολές εκχώρησης που υλοποιούν τους
παρακάτω υπολογισμούς
1. Εκχώρησε στην Α το τριπλάσιο της Β ελαττωμένο κατά 1.
2. Εκχώρησε στην Α το τετράγωνο της Β.
3. Εκχώρησε στην Γ την τετραγωνική ρίζα της απόλυτης τιμής
    του Α.
4. Εκχώρησε στην Γ το γινόμενο των Α, Β αυξημένο κατά 1.2
5. Εκχώρησε στην Α το υπόλοιπο της διαίρεσης του Β με το
    άθροισμα των Δ, Λ.

Απάντηση

1. Α <-- 3*Β-1
2. Α <-- Β^2
3. Γ <-- Τ_Ρ(Α_Τ(Α))
4. Γ <-- Α*Β+1.2
5. Α <-- Β mod (Δ+Λ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου