Τρίτη, 12 Ιουλίου 2011

Διατύπωση περιορισμών

Διατυπώστε τους παρακάτω περιορισμούς στη ΓΛΩΣΣΑ
1. Το Χ είναι 1 ή 2
2. Το Υ είναι άρτιο αλλά όχι πολλαπλάσιο του 8
3. Το Ζ είναι ανάμεσα στο 1 και στο 80 (χωρίς να
     συμπεριλαμβάνονται τα δύο άκρα)
4. Το Κ βρίσκεται έξω από το διάστημα τιμών (4, 89).

Απάντηση


1. (Χ = 1) Ή (Χ = 2)
2. (Y MOD 2 = 0) KAI (Y MOD 8 < > 0)
3. (Z > 1) KAI (Z < 80)
4. (K <= 4) Ή (Κ >= 89)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου