Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2011

Έλεγχος ορθότητας εντολών εκχώρησης

Θεωρήστε το παρακάτω τμήμα μεταβλητών ενός
προγράμματος
    ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
             ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Χ
             ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ : Υ
             ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ : Ζ
             ΛΟΓΙΚΕΣ : Μ
Ποιες από τις παρακάτω εντολές εκχώρησης είναι
σωστές και ποιες λάθος. Αιτιολογήστε μόνο τις
λανθασμένες περιπτώσεις.

1. Χ <-- Υ*2
2. Υ <-- Χ^2+1.35
3. Ζ <-- 'Χ+Υ'
4. Μ <-- 'ΨΕΥΔΗΣ'
5. Μ <-- Χ+Υ > 0
6. Ζ <-- ΟΛΟΣ

Απάντηση

1. Λάθος (γιατί στο δεξιό μέρος έχουμε πραγματική
    αριθμητική παράσταση)
2. Σωστό
3. Σωστό
4. Λάθος (γιατί στο δεξιό μέρος έχουμε αλφαριθμητικά
    δεδομένα)
5. Σωστό
6. Λάθος (γιατί το κείμενο δεν περικλείεται από απο-
    στρόφους)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου