Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2011

Διόρθωση λανθασμένων προτάσεων

Διορθώστε τις παρακάτω λανθασμένες προτάσεις και
επαναδιατυπώστε τις με σωστό τρόπο.
1. Η εντολή Διαβάστε Χ έχει ένα λογικό λάθος.
2. Η εντολή Εμφάνισε '1+2*3' εμφανίζει στη μονάδα
    εξόδου : 5
3. Μια αριθμητική μεταβλητή χρειάζεται για την
    αποθήκευσή της στη μνήμη 2 bytes.
4. Οι εντολές Όσο..επανάλαβε και Για..από..μέχρι
    είναι ισοδύναμες μεταξύ τους.
5. Ένας μονοδιάστατος πίνακας έχει τουλάχιστον ένα
    στοιχείο.Απαντήσεις

1. Η εντολή Διαβάστε Χ έχει ένα συντακτικό λάθος.
2. Η εντολή Εμφάνισε '1+2*3' εμφανίζει στη μονάδα
    εξόδου :1+2*3
3. Μια αριθμητική μεταβλητή χρειάζεται για την
    αποθήκευσή της στη μνήμη 2 ή 4  bytes.
4. Οι εντολές Όσο..επανάλαβε και Μέχρις_ότου
    είναι ισοδύναμες μεταξύ τους.
5.  Ένας μονοδιάστατος πίνακας έχει τουλάχιστον δύο 
     στοιχεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου