Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2011

Άσκηση : συγγραφή διαδικασίας

Γράψτε διαδικασία η οποία δέχεται ως παράμετρο έναν
ακέραιο πίνακα Α[100, 3] και αντιγράφει τα στοιχεία της
1ης, 2ης και 3ης στήλης στους ακέραιους πίνακες Β[100],
Γ[100], και Δ[100] αντίστοιχα.

Λύση

    ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΙΓΡ(Α, Β, Γ, Δ)
    ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
         ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α[100, 3], Β[100], Γ[100], Δ[100], Κ
    ΑΡΧΗ
          ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 100
                Β[Κ] <-- Α[Κ, 1]
                Γ[Κ] <-- Α[Κ, 2]
                Δ[Κ] <-- Α[Κ, 3]
          ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
    ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου