Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2011

Επιλέξτε είδος υποπρογράμματος

Προσδιορίστε το είδος του υποπρογράμματος (Σ - συνάρτηση,
Δ - διαδικασία) που απαιτείται για τα ακόλουθα έργα:
1. Εισαγωγή τριών ακεραίων αριθμών
2. Έλεγχος για την επιβεβαίωση μιας συγκεκριμένης ιδιότητας
    από όλα τα στοιχεία ενός πίνακα
3. Ταξινόμηση ενός πίνακα
4. Υπολογισμός περιμέτρου τραπεζίου
5. Υπολογισμός μέσου όρου κάποιων τιμών (η είσοδος
    δεδομένων ολοκληρώνεται μόλις δοθεί από το
    πληκτρολόγιο τιμή μη θετική)

Απαντήσεις

1. Δ
2. Σ
3. Δ
4. Σ
5. Δ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου