Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011

Ερωτήσεις σωστού λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες
λάθος
1. Ένα πρόγραμμα  έχει τουλάχιστον μια εντολή.
2. Ο τύπος των συμβολικών σταθερών δηλώνεται σε
    ξεχωριστό τμήμα δηλώσεων του προγράμματος.
3. Εμφωλευμένες δομές ακολουθίας είναι δύο ή
   περισσότερες δομές ακολουθίας που βρίσκονται η
   μία μέσα στην άλλη.
4. Τα αλφαριθμητικά δεδομένα δεν μπορούν να
    ταξινομηθούν.
5. Μια διαδικασία μπορεί να κληθεί και μέσα από μια
    εντολή ΓΡΑΨΕ.


Απαντήσεις

1. Σ
2. Λ
3. Λ
4. Λ
5. Λ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου