Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011

Συμπλήρωση κενών

Συμπληρώστε τα κενά που λείπουν
1. Μια _________ παράσταση έχει ως αποτέλεσμά την τιμή
    ΑΛΗΘΗΣ ή ΨΕΥΔΗΣ.
2. Οι λειτουργίες της εισαγωγής και της _______ δεν μπορούν
    να γίνουν σε έναν πίνακα.
3. Ένα υποπρόγραμμα εκτελεί ένα ___________ έργο.
4. Ο ____________ είναι ένα μέσο παραγωγής πληροφοριών.
5. Για να περιγράψουμε το αποτέλεσμα μιας εξεταστικής
    διαδικασίας (επιτυχημένη ή αποτυχημένη) μπορούμε να
    χρησιμοποιήσουμε μια λογική ή _______ μεταβλητή.


Απαντήσεις

1. λογική
2. διαγραφής
3. αυτόνομο
4. αλγόριθμος
5. αλφαριθμητική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου