Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2011

Συμπλήρωση κενών

Συμπληρώστε τα κενά που λείπουν
1. Μια εντολή _________ είναι ιδανική για τον έλεγχο
    εγκυρότητας εισερχόμενων δεδομένων.
2. Η ισχύς των μεταβλητών και των συμβολικών σταθερών
    σε ένα υποπρόγραμμα είναι _______.
3. Μεγαλύτερη προτεραιότητα από όλους τους τελεστές
    έχουν οι _________.
4. Για να προσδιορίσουμε ένα στοιχείο κάποιου πίνακα
    απαιτούνται ένας ή περισσότεροι ______.
5. Ένα ______ πρόβλημα επιδέχεται τουλάχιστον μια λύση.

Απαντήσεις

1. Μέχρις_ότου
2. τοπική
3. αριθμητικοί
4. δείκτες
5. επιλύσιμο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου