Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2011

Πίνακας αλήθειας

Κατασκευάστε τον πίνακα αλήθειας της παράστασης
     ΟΧΙ ΚΑΙ Υ) Ή  Ζ

Λύση
Ας συμβολίσουμε για λόγους εξοικονόμησης χώρου με Α την
τιμή Αληθής και Ψ την τιμή Ψευδής. Ο πίνακας αλήθειας είναι
ο ακόλουθος:

Χ   Υ   Ζ   Χ ΚΑΙ Υ  ΟΧΙ(Χ ΚΑΙ Υ)  ΟΧΙ(Χ ΚΑΙ Υ) Ή Ζ
Α   Α   Α        Α                 Ψ                            Α
Α   Α   Ψ        Α                 Ψ                            Ψ
Α   Ψ   Α        Ψ                 Α                            Α
Α   Ψ   Ψ        Ψ                 Α                            Α
Ψ   Α   Α        Ψ                 Α                            Α
Ψ   Α   Ψ        Ψ                 Α                            Α
Ψ   Ψ   Α        Ψ                 Α                            Α
Ψ   Ψ   Ψ        Ψ                 Α                            Α

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου