Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2011

Άσκηση : συγγραφή συνάρτησης

Γράψτε συνάρτηση που δέχεται ως παράμετρο έναν
ακέραιο πίνακα Α[11, 11] και ελέγχει αν το άθροισμα των
στοιχείων της 1ης κυρίας διαγωνίου είναι ίσο με το
άθροισμα των στοιχείων της 2ης κυρίας διαγωνίου.

Λύση

    ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ (Α) : ΛΟΓΙΚΗ
    ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
          ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α[11, 11], Κ, ΑΘΡ1, ΑΘΡ2
    ΑΡΧΗ
          ΑΘΡ1 <-- 0
          ΑΘΡ2 <-- 0
          ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 11
                ΑΘΡ1 <-- ΑΘΡ1+Α[Κ, Κ]
                ΑΘΡ2 <-- ΑΘΡ2+Α[Κ, 12-Κ]
          ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
          ΕΛΕΓΧΟΣ <-- (ΑΘΡ1 = ΑΘΡ2)
    ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου