Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2011

Δώστε την εκφώνηση του προβλήματος

Γράψτε την εκφώνηση του προβλήματος που επιλύει
ο παρακάτω αλγόριθμος
     Αλγόριθμος ΑΣΚ
     Γ <-- 1
     Πληθ <-- 0
     Αρχή_επανάληψης
         Διάβασε Χ
         Πληθ <-- Πληθ+1
         Γ <-- Γ*Χ
         Εμφάνισε 'Υπάρχουν άλλα δεδομένα;'
         Διάβασε Απ
     Μέχρις_ότου (Πληθ = 120) Ή (Απ = 'ΟΧΙ')
     Αποτελέσματα // Γ //
     Τέλος ΑΣΚ

Απάντηση

     Γράψτε αλγόριθμο που διαβάζει κάποιες αριθμητικές τιμές
     ( η είσοδος δεδομένων ολοκληρώνεται μόλις το πλήθος
     των τιμών εισόδου φθάσει το 120 ή όταν δοθεί η απάντηση
     'ΟΧΙ' στην υποβαλλόμενη προς το χρήστη ερώτηση
     'Υπάρχουν άλλα δεδομένα;') και υπολογίζει το γινόμενό
     τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου