Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2011

Άσκηση : συγγραφή συνάρτησης

Σ' ένα πολιτιστικό σύλλογο αποφάσισαν να διαθέσουν το 15%
των ετήσιων εσόδων του (από τις εισφορές των μελών), στην
αγορά βιβλίων. Ωστόσο το ποσό αυτό δεν πρέπει να υπερβαίνει
τα 250 ευρώ. Αν η ετήσια εισφορά κάθε μέλους είναι 30 ευρώ,
γράψτε συνάρτηση η οποία δέχεται ως παράμετρο το πλήθος
των μελών του συλλόγου και υπολογίζει το ποσό που διατέ-
θηκε τελικά για την αγορά βιβλίων.

Λύση

      ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑ(ΠΛΗΘ) : ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
      ΣΤΑΘΕΡΕΣ
             ΣΥΝΔΡΟΜΗ = 30
      ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
            ΑΚΕΡΑΙΕΣ: ΠΛΗΘ, ΕΙΣΦ
            ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: ΠΟΣΟ
      ΑΡΧΗ
            ΕΙΣΦ <-- ΠΛΗΘ*ΣΥΝΔΡΟΜΗ
            ΠΟΣΟ <-- ΕΙΣΦ*15/100
            ΑΝ ΠΟΣΟ > 250 ΤΟΤΕ
                   ΠΟΣΟ <-- 250
            ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
            ΒΙΒΛΙΑ <-- ΠΟΣΟ
      ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου