Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2011

Συγγραφή συνάρτησης

Γράψτε συνάρτηση που δέχεται ως παραμέτρους:
* το συνολικό πλήθος των μαθητών μιας τάξης,
* το πλήθος των αγοριών
και υπολογίζει το ποσοστό (%) των αγοριών στην
τάξη αυτή (αν δεν είναι δυνατός ο υπολογισμός
η συνάρτηση επιστρέφει -1).

Λύση

       ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΠΟΣ(Πληθ, Αγόρια) : ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
       ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
             ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Πληθ, Αγόρια
       ΑΡΧΗ
             ΑΝ Πληθ > 0 ΤΟΤΕ
                   ΠΟΣ <-- 100*Αγόρια/Πληθ
             ΑΛΛΙΩΣ
                   ΠΟΣ <-- -1
             ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
       ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου