Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2011

Άσκηση : Γέμισμα πίνακα

Με ποιές τιμές γεμίζει ο πίνακας Α[10] μετά την εκτέλεση
των παρακάτω εντολών;
        Χ <-- 28
        Για κ από 1 μέχρι 5
             Α[κ] <-- Χ mod 4
             A[11-κ] <-- A[κ]+1
             Χ <-- Χ-4
        Τέλος_επανάληψης


Λύση


       Το Χ παίρνει διαδοχικά τις τιμές 28, 24, 20, 16, 12, και 8.
       Καθεμιά από αυτές είναι πολλαπλάσιο του 4, πράγμα που
       σημαίνει ότι το  Χ mod 4 ισούται με 0.
       Κατά συνέπεια:
       * τα στοιχεία Α[1], Α[2], Α[3], Α[4] και  Α[5] θα πάρουν
          την τιμή 0,
       * τα στοιχεία Α[6], Α[7], Α[8], Α[9] και  Α[10] θα πάρουν
          την τιμή 1.
       Το περιεχόμενο του Α είναι λοιπόν:
              0   0   0   0   0  1   1   1   1   1
     

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου