Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2011

Συμπλήρωση κενών

Συμπληρώστε τα κενά που λείπουν στις παρακάτω προτάσεις
1. Η περατότητα είναι ένα αλγοριθμικό ________.
2. Τα δομημένα είναι μια υποκατηγορία των επιλύσιμων
     προβλημάτων με κριτήριο το βαθμό _______ των
     λύσεων.
3. Οι γλώσσες ____________ αναπτύχθηκαν προκειμένου
     να επικοινωνεί ο άνθρωπος με τη μηχανή.
4. Το ________ δήλωσης των μεταβλητών ενός προγράμματος
    ξεκινάει με τη δεσμευμένη λέξη ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ.
5. Η εντολή ___________ και η εντολή ΔΙΑΒΑΣΕ είναι οι
    μοναδικοί τρόποι αλλαγής του περιεχομένου μιας μεταβλητής.

Απάντηση

1. κριτήριο
2. δόμησης
3. προγραμματισμού
4. τμήμα
5. εκχώρησης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου