Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2011

Διόρθωση λανθασμένων προτάσεων

Διορθώστε τις παρακάτω προτάσεις και επαναδιατυπώστε τις
με σωστό τρόπο.
1. Αν Χ θετικός ακέραιος, τότε  το Χ mod 4 είναι μεγαλύτερο
    του 0 και όχι μεγαλύτερο από το 4.
2. Η λογική πράξη ΚΑΙ έχει τη μεγαλύτερη προτεραιότητα
    από κάθε άλλη λογική πράξη.
3. Η εντολή Υ <-- Τ_Ρ(Χ) μπορεί να παραβιάζει το
    κριτήριο της αποτελεσματικότητας αν Χ < 0.
4. Το γεωμετρικό σχήμα του ρόμβου απεικονίζει μια
    εντολή εκχώρησης σ' ένα λογικό διάγραμμα.
5. Η μοναδική εντολή εξόδου σ' ένα πρόγραμμα της
    ΓΛΩΣΣΑΣ είναι η ΕΜΦΑΝΙΣΕ.


Απάντηση


1. Αν Χ θετικός ακέραιος, τότε  το Χ mod 4 είναι τουλάχιστον
    0 και όχι μεγαλύτερο από το 3.
2. Η λογική πράξη ΟΧΙ έχει τη μεγαλύτερη προτεραιότητα
    από κάθε άλλη λογική πράξη.
3. Η εντολή Υ <-- Τ_Ρ(Χ) μπορεί να παραβιάζει το
    κριτήριο της καθοριστικότητας αν Χ < 0.
4. Το γεωμετρικό σχήμα του ορθογωνίου παραλληλογράμμου
    απεικονίζει μια εντολή εκχώρησης σ' ένα λογικό διάγραμμα.
5. Η μοναδική εντολή εξόδου σ' ένα πρόγραμμα της
    ΓΛΩΣΣΑΣ είναι η ΓΡΑΨΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου