Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2011

Φρουρός+απάντηση σε ερώτηση

Γράψτε αλγόριθμο που διαβάζει δυάδες αριθμών, υπολογίζει
και εμφανίζει το γινόμενό τους. Η είσοδος των δεδομένων
ολοκληρώνεται μόλις μια τουλάχιστον από τις τιμές εισόδου
είναι αρνητική ή όταν δοθεί η απάντηση 'Ν' στην υποβαλλόμενη
προς το χρήστη ερώτηση 'Θέλεις να σταματήσεις;'

Λύση

     Αλγόριθμος ΑΣΚ
     Αρχή_επανάληψης
           Διάβασε α, β
           Αν (α >= 0) ΚΑΙ (β >= 0) τότε
                 γ <-- α*β
                 Εμφάνισε γ
           Τέλος_αν
            Εμφάνισε 'Θέλεις να σταματήσεις;'
            Διάβασε Απ
     Μέχρις_ότου (α < 0) Ή (β < 0) Ή (Απ = 'Ν')
     Τέλος ΑΣΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου