Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2011

Άσκηση : συγγραφή διαδικασίας

Γράψτε διαδικασία η οποία δέχεται ως παράμετρο ένα θετικό
τετραψήφιο Ν και διαβάζει συνεχώς θετικούς τετραψήφιους
(να γίνεται έλεγχος εγκυρότητας των εισερχόμενων τιμών)
μέχρι να δοθεί μια τιμή εισόδου ίση με το Ν ή το συνολικό
πλήθος των τιμών εισόδου (εξαιρουμένων των μη θετικών
τετραψήφιων) να φτάσει το 5. Αυτό το συνολικό πλήθος των
τιμών εισόδου αποτελεί και τη μοναδική παράμετρο αποτελέσματος
της  διαδικασίας.


Λύση


       ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΡΕΣ(Ν, ΠΛΗΘ)
       ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
             ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ν, ΠΛΗΘ, Χ
       ΑΡΧΗ
             ΠΛΗΘ <-- 0
             ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
                   ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
                       ΓΡΑΨΕ 'Δώσε θετικό τετραψήφιο:'
                       ΔΙΑΒΑΣΕ Χ
                   ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ (Χ >= 1000) ΚΑΙ (Χ <= 9999)
                   ΠΛΗΘ <-- ΠΛΗΘ+1
             ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ (Χ = Ν) Ή (ΠΛΗΘ = 5)
       ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου