Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2011

Ερωτήσεις σωστού-λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες
λάθος;
1.  2 div 9 = 0
2.  0 div  9 = απροσδιόριστο
3.  2 mod 9 = 2
4.  (2*κ+7) mod 2 = 1
5. (4*κ+8) div 2 > 2*κ+4 = ΑΛΗΘΗΣ

Απαντήσεις

1. Σ
2. Λ
3. Σ
4. Σ
5. Λ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου