Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2011

Ερωτήσεις σωστού λάθους

Ποιές από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιές
λάθος;
1. Τα συντακτικά λάθη εντοπίζονται κατά τη φάση της
    σύνδεσης του αντικείμενου προγράμματος με τις
    βιβλιοθήκες.
2. Ο συντάκτης είναι ένας ειδικευμένος κειμενογράφος,
    κατάλληλος για τη συγγραφή πηγαίων προγραμμάτων.
3. Μια μεταβλητή της ΓΛΩΣΣΑΣ αντιστοιχεί σε μια
    συγκεκριμένη θέση μνήμης του υπολογιστή.
4. Σ' ένα πρόγραμμα δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε
    τις δηλώσεις Δεδομένα και Αποτελέσματα.
5. Κάθε πρόγραμμα δίνει τα ίδια πάντα αποτελέσματα όποτε
    εκτελείται.Απάντηση

1. Λ
2. Σ
3. Σ
4. Σ
5. Λ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου