Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2011

Διόρθωση λανθασμένων προτάσεων

Διορθώστε τις παρακάτω λανθασμένες προτάσεις και
επαναδιατυπώστε τις με σωστό τρόπο.
1. Η δομή επανάληψης είναι μια προγραμματιστική
    δομή.
2. Η δομή επιλογής περιλαμβάνει μια σειρά εντολών
    που εκτελούνται ακριβώς μια φορά με τη σειρά που
    έχουν γραφεί.
3. Το πρόβλημα υπολογισμού της απόστασης δύο
    σημείων του επιπέδου είναι αδόμητο.
4. Ένας δισδιάστατος πίνακας που έχει ίδιο αριθμό
    γραμμών και στηλών αποκαλείται τετράγωνος.
5. Για να είναι σωστή η εντολή
            Ζ <-- Χ < Υ
    θα πρέπει οι μεταβλητές Ζ, Χ, Υ να είναι λογικού τύπου.Απαντήσεις

1. Η δομή επανάληψης είναι μια αλγοριθμική
    δομή.
2. Η δομή ακολουθίας περιλαμβάνει μια σειρά εντολών
    που εκτελούνται ακριβώς μια φορά με τη σειρά που
    έχουν γραφεί.

3. Το πρόβλημα υπολογισμού της απόστασης δύο
    σημείων του επιπέδου είναι δομημένο.

4. Ένας δισδιάστατος πίνακας που έχει ίδιο αριθμό
    γραμμών και στηλών αποκαλείται τετραγωνικός.

5. Για να είναι σωστή η εντολή
            Ζ <-- Χ < Υ
    θα πρέπει η μεταβλητή Ζ να είναι λογικού τύπου
    και οι μεταβλητές Χ, Υ αριθμητικού τύπου (ακέραιες
    ή πραγματικές).


1 σχόλιο:

  1. και οι μεταβλητές Χ, Υ αριθμητικού τύπου (ακέραιες
    ή πραγματικές) ή τύπου χαρακτήρα.

    ΑπάντησηΔιαγραφή