Κυριακή, 1 Απριλίου 2012

Ερωτήσεις σωστού-λάθους

Ποιες από τις παρακάτω ερωτήσεις είναι σωστές και ποιες λάθος;
1. Το στοιχείο Α[κ, λ] ανήκει στην 1η κύρια διαγώνιο του
     πίνακα Α[100, 100] μόνο όταν κ = λ.
2. Το στοιχείο Α[κ, λ] ανήκει στην 2η κύρια διαγώνιο του
     πίνακα Α[100, 100] μόνο όταν κ + λ = 101
3. Κάθε πρόγραμμα έχει τουλάχιστον μια συμβολική
    σταθερά και τουλάχιστον μια μεταβλητή.
4. Σε μια λογική μεταβλητή μπορούμε να εκχωρήσουμε
    και μια λογική σταθερά.
5. Οι μεταβλητές ενός αλγορίθμου δεσμεύουν μνήμη
    του υπολογιστή.

Απαντήσεις

1. Σ
2. Σ
3. Λ
4. Σ
5. Λ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου