Τρίτη, 24 Απριλίου 2012

Συγγραφή διαδικασίας

Γράψτε διαδικασία η οποία δέχεται ως παράμετρο τον ακέραιο
πίνακα Α[12, 34] και μια ακέραια τιμή Γ (1 <= Γ <= 12),
και αντιγράφει το περιεχόμενο της γραμμής Γ του πίνακα Α
μέσα στον ακέραιο πίνακα Β[34].

Λύση

     ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΙΓΡ(Α, Γ, Β)
     ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
           ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α[12, 34], Γ, Λ, Β[34]
     ΑΡΧΗ
            ΓΙΑ Λ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 34
                  Β[Λ] <-- Α[Γ, Λ]
            ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
     ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου