Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012

Συγγραφή διαδικασίας

Γράψτε διαδικασία που δέχεται ως παραμέτρους δύο αρνητικούς
ακέραιους αριθμούς (διαφορετικούς μεταξύ τους) και βρίσκει
ποιος από αυτούς έχει τη μεγαλύτερη και ποιος τη μικρότερη απόλυτη
τιμή.

Λύση


      ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΑΧ_ΜΙΝ_ΑΠΟΛ(Χ, Υ, ΑρΜΑΧ, ΑρΜΙΝ)
      ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
             ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Χ, Υ, ΑρΜΑΧ, ΑρΜΙΝ
      ΑΡΧΗ
             ΑΝ Α_Τ(Χ) < Α_Τ(Υ) ΤΟΤΕ
                  ΑρΜΙΝ <-- Χ
                  ΑρΜΑΧ <-- Υ
             ΑΛΛΙΩΣ
                  ΑρΜΙΝ <-- Υ
                  ΑρΜΑΧ <-- Χ
             ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
      ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου